Innkalling til Årsmøte IF Eiker-Kvikk Torsdag 21.02.2019 kl. 19.00 Klubbhus (Gamle)

IF Eiker KvikkEIKERKVIKK21 January 2019

Til

 

Medlemmene i IF. Eiker Kvikk

 

21.01. 2019, Hokksund

Innkalling til årsmøte  IF. Eiker Kvikk

 

 

Tidspunkt: 21.02.2019 kl.19.00

 

Sted: Årsmøtet avholdes på IF. Eiker Kvikk klubbhus (gamle)

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 09.02.2019

ved leder Tone Nordli, Nordliveien 3, 3302 Hokksund

evnt. pr. mail tone.nordli@eurest.no

 

Last ned innkallingen her: Innkalling til Årsmøte 21.02.2019

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på www.eikerkvikk.no en uke før årsmøtet.

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Styret