Årsmøte Eiker Ski 11.2.2015

SkiEIKERKVIKK15 January 2015

Det blir årsmøte i Eiker Ski  onsdag 11.2 kl 19.00 på Falkbanen.

Eiker Ski