Politiattest for idrettslag

IF Eiker KvikkEIKERKVIKK22 May 2014
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 
Prosedyre er at skjema lastes ned her og fylles ut og sendes til IF Eiker Kvikk på epost: [email protected] eller leveres til noen i styret i IF Eiker Kvikk.
Deretter blir attesten sendt til politiet på vegne av klubben for godkjenning.
 
Attest fra politiet blir så sendt hjem til søker pr.post og skal deretter fremvises for ansvarlig i klubben for politiattester. I Eiker Kvikk sitt tilfelle Bente Tandberg. Den ansvarlige for politiattester skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 
Last ned skjema for politiattest (pdf) her:
 
Du kan lese mere om politiattest her på sidene til Norges Idrettsforbund: