Lavtersketilbud sykling

IF Eiker KvikkSykkelSYKKEL09 April 2017

Eiker Kvikk sykkel starter nå opp med et tilbud til de av dere som ønsker å sykle på deres eget nivå, uten å ha som mål å komme fortest mulig frem, men hvor det sosiale og opplevelsene er det viktigste. 

Informasjon om dette finner du her